Хасанова Рисолат Баходировнанинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

DSc.03/10.12.2019.I.16.01

Хасанова Рисолат Баходировнанинг «Бошқарув ҳисобида трансферт баҳони шакллантириш ва сегментар ҳисобот тузишни такомиллаштириш» мавзусидаги 08.00.08 – «Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит» (иқтисодиёт фанлари) ихтисослиги бўйича иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг ҳимояси Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/10.12.2019.I.16.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2021 йил 09 сентябрь соат 11:30 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Қўшимча маълумотлар:

Манзил: 100066, Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 49-уй.

E-mail:  tdiu@tsue.uz

Тел.: (99871) 239-01-49

Факс: (99871) 239-41-23

Izohlar
Izoh qoldirish
single.php