Sharipov Kongratboy Avezimbetovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, texnika fanlari doktori, professor.

Batafsil…

  • E-mail: rector@tsue.uz
  • Телефон: (0 371) 232-64-21