Jahon tillari kafedrasi

  Kafedra mudiri: Kamalova Malika Nizamovna
Qabul vaqti: Dushanba 1400 – 1700 Shanba 1400 – 1700
Telefon: (0 371) 239-28-21​
E-mail: malika.kamalova.71@mail.ru
Veb-sayt: www.tdiu.uz
 

Kafedrada rahbarlik qilgan professor-o‘qituvchilar

Kafedraning birinchi mudiri – f.f.d., prof. Safayev A.S. 1954 yildan 1980 yilgacha boshqargan.
1980-1996-yillar Professor Kariyeva Sh.M.
1996-2002-yillar Katta o’qituvchi Nurullayev P.M.
2002-2011-yillar Professor Kariyeva Sh.M.
2011-2015-yillar Dotsent Azimova H.I.
2015-h.v Dotsent Kamalova M.N.
 

KAFEDRA TARIXI

 “Jahon tillari” kafedrasining qisqacha tarixi “Rus tili” kafedrasi 1954 yilda alohida kafedra sifatida ơz ish faoliyatini boshlagan. Kafedra mudiri lavozimida professor A.S.Safaev faoliyat olib borgan 1989 yilda ơzbek tiliga “Davlat tili” maqomi berilishi munosabati bilan “Ơzbek tili” kafedrasi tashkil  tilgan va dosent Ğ.Mavlonov kafedra mudiri qilib tayinlangan. 2005 yilda “Ơzbek tili” va “Rus tili” kafedralari birlashtirilib “Ơzbek va rus tillari” kafedrasi tashkil  tildi. O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining farmoyishi asosida tashkil etilgan Attestatsiya komissiyasining tavsiyasiga asosan TDIU rektorining buyrug‘iga muvofiq, 2011 yilda „O’zbek va rus tili“ kafedrasi „Jahon tillari“ kafedrasiga o’zgartirildi. Rejada belgilangan shtat bo‘yicha kafedrada dotsent – 1 ta, katta o‘qituvchilar – 11 ta, oqituvchilar – 7 ta, kabinet mudiri – 1 ta lavozimda mehnat qiladilar. Ilmiy salohiyat 14 foizni tashkil etadi.    

KAFEDRADA TO‘LIQ STAVKADA FAOLIYAT OLIB BORAYOTGAN PROFESSOR-O‘QITUVCHILAR TARKIBI

Foto F.I.Sh., Е-mail: Ilmiy darajasi va unvoni Ilmiy ishlari (ilmiy maqolalar, monografiyalar, o‘quv qo‘llanmalar, darsliklar…)
1 Kamalova Malika Nizamovna malika.kamalova.71@mail.ru p.f.n., dotsent
2. Narbekova Zuhra Tadjibayevna Zuhra-norbekova@mail.ru Katta o‘qituvchi
3. Kushimova Mahbuba Janibekovna makhbuba.kushimova.70@bk.ru Katta o‘qituvchi
4 Арипжанова Лола Хашимовна lola.aripjanova.67@bk.ru Katta o‘qituvchi
5. Azimova Umida Abdukaxxarovna azimova_u@mail.ru Katta o‘qituvchi
6. Asranov Sodiq Aminjonovich asranov_s@mail.ru Katta o‘qituvchi
7 Xolmatova Shaxnoza Muminovna holmatova_sh@mail.ru Katta o‘qituvchi
8 Bekbayeva Zulfiya Haydarova zulfiya_bekbayeva@mail.ru Katta o‘qituvchi
9 Bedilova Aziza Melsovna bedilova_a@mail.ru Katta o‘qituvchi
10 Ismailova Saodat Rixsibayevna ismailova_s@mail.ru Katta o‘qituvchi
11 Kuzikulova Dilfuza Maxammatisoqovna kuzikulova76@mail.ru Katta o‘qituvchi
12 Mavlyanov Bahtiyor Anvarovich bakhtiyor-tdiu@mail.ru Katta o‘qituvchi
13 Salihov Akmal Bahromovich akell111@inbox.ru o‘qituvchi
14 Sadikova Nargiza Habibovna nargizochka2012@gmail.com o‘qituvchi
15 Muhitdinova Muxlisa Satriddinovna m.muhitdinova@tsue.uz o‘qituvchi
16 Kadirova Feruza Qahramonovna kadirova_f@mail.ru o‘qituvchi
17 Shodiyev Javlon Tilavboyevich shodiyev02@mail.ru o‘qituvchi
18 Mamadaliyeva Feruza Alimjanovna m.feruza_71@mail.ru o‘qituvchi
19 Rejapova Naima Berdiyorovna rejapova78@mail.ru o‘qituvchi
 

KAFEDRA PROFESSOR-O‘QITUVCHILARI TA’LIM BERADIGAN YO‘NALISHLAR VA MUTAXASSISLIKLAR

(bakalavriat va magistratura kesimida)

Bakalavriat:
100 000 – Gumanitar soha
110 000 – Pedagogika
5111000 – Kasb ta’limi (5330200 Informatika va axborot texnologi lari)
5111000 – Kasb ta’limi (5230100 Iqtisodiёt)
300 000 – Ishlab chiqarish – texnik soha
330 000 – Komp  ter texnologi lari va  informatika
5330200 – Informatika va axborot texnologi lari (Iqtisodiёt)
200000 – Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq
230000 – Iqtisod
5230100 – Iqtisodiёt (tarmoqlar va sohalar bơyicha)
5230200 – Menejment (tarmoqlar va sohalr bơyicha)
5230400 – Marketing (tarmoqlar va sohalar bơyicha)
5230700 – Bank ishi
5230800 – Soliqlar va soliqqa tortish
5230900 – Buxgalteri  hisobi va audit (tarmoqlar bơyicha)
5231400 – Statistika (tarmoqlar va sohalar bơyicha)
5231600 – Mehnat iqtisodiёti va sosiologi si
5231700 – Kadrlar menejmenti
5231900 – Korporativ boshqaruv
600 000 – Xizmatlar sohasi
610 000 – Xizmat kơrsatish sohasi
5610100 – Xizmatlar sohasi (turizmni tashkil qilish va boshqarish)
5610200 – Mehmonxona xơjaligini tashkil  tish va boshqarish
Magistratura:
100000 Gumanitar soha
110000 Pedagogika
5А111001 Kasb ta’limi (iqtisodiyot)
200000 Ijtimoiy soha, iqtisodiyot va huquq
230000 Iqtisodiyot
5А230101 Iqtisodiyot nazariyasi
5А230102 Iqtisodiyot (real sektor)
5А230103 Makroiqtisodiyot
5А230106 Ekonometrika
5А230107 Iqtisodiyotda a[barot tizimlari
5А230108 Monopoliyaga qarshi boshqaruv va Raqobatchilikni rivojlantirish
5А230110 Mehnat iqtisodiyoti
5А230201 Menejment (real sektor)
5А230401 Marketing (tovarlar va hizmatlar)
5А230403 Logistika
5А230501 Boj[ona ishi (Boj[ona nazorati)
5А230601 Davlat moliyalarini boshqarish
5А230701 Bank ishi (pul muomalasi va kredit)
5А230801 Soliq va soliqqa tortish
5А230901 Bu[galteriya hisobi (real sector boyicha)
5А230902 Audit (real sector boyicha)
5А231401 Statistika (iqtisodiyot)
600000 Hizmatlar sohasi
610000 Hizmat korsatish sohasi
5А610301 Turizm ([alqaro turizm menejmenti)
 

KAFEDRANING ILMIY TADQIQOT FAOLIYATI

Kafedra professor-ơqituvchilari tomonidan “Ơzbekistonda iqtisodiёtni   rkinlashtirish  sharoitida iqtisodiy ơsishning barqaror sur’atlarini ta’minlash” universitet kompleks mavzusi doirasida FM-9 “Milliy iqtisodiёtning turli soxalariga innovasion-axborot kommunikativ texnologi larni samarali tadbiq  tishning nazari si va amaliёti” mavzusi bơyicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ularning natijalari bơyicha monografi lar, xalqaro va mahalliy nashrlarda maqolalar, xalqaro va respublika ilmiy-amaliy anjumanlarda ma’ruza tezislari chop  tiladi. Bundan tashqari kafedramiz qoshida 5ta (ơzbek, nemis, rus, fransuz va  pon tillari bơyicha) tơgaraklar  va xoxlovchi talabalarni bơsh vaqtlarida ơqitish maqsadida tashqil  tilgan bepul tillar bơyicha kurslar faoli t  ritmoqda. Kafedrada chet  l vuzlari bilan hamkorlik munosabatlari ơrnatilib, ta’lim jaraёniga shartnoma asosida til vositachilari taklif  tilib dars ơtishmoqda. Bunga misol Vena universitetidan taklif  tilgan germanist Jaxanna Lindner. U uch oyga taklif qilgan bơlib (mart-may) turizm fakul teti talabalariga nemis tili fanidan mashğulotlar ơtadi KAFEDRA PROFESSOR-O‘QITUVCHILARI TOMONIDAN OLIB BORILYOTGAN ILMIY ISHLAR:
  • katta o‘qituvchi Kushimova Mahbuba Janibekovna – Horijiy tillar ta’lim yo’nalishi talabalarida millatlararo totuvlik madaniyatini sshakillantirish nazariyasi va amaliyoti;
  • p.f.n. dotsent Kamalova Malika Nizamovna – Методика обучения ораторскому мастерству студентов
  • katta o’qituvchi Narbekova Zuhra Tadjibayevna – Гетенинг Фауст асаридаги образли воситаларининг таржимаси;
assistent Rejapova Naima Berdiyorovna – Og’zaki nutqni rivojlantirishda kichik matnlarning roli mavzulari borasida o‘zlarining ilmiy izlanishlarini olib borishmoqda.  

XALQARO ALOQALAR

Kafedra professor-ơqituvchilari nafaqat Toshkent shahrida joylashgan xorijiy davlat oliy ta’lim muassasalari, balki Evropa Germani , Avstri ,  poni , Rossi  kabi fan rivojlangan davlatlarining etakchi oliy ta’lim muassasalari bilan ơzaro xamkorlikni amalga oshirib kelmoqdalar. Xorijiy ta’lim muassasalari jurnallari, konfirensi larida ilmiy maqolalar chop  tish bilan birga ta’lim sifatini oshirish maqsadida ularning ta’lim sohasidagi  ngilik va tajribalari ham ơrganilmoqda. Bu borada quyidagilar amalga oshirilmoqda: Kafedramiz  pon tili ơqituvchisi N.Sadikova 2016 yil 5 sent brdan- 25 fevral  2017 yilga qadar  poni ning  pon tili Universitetida stipendiat sifatida taxsil olib qaytdi. 2017 yilning 6 okt br  kuni  kafedramiz nemis tili ơqituvchilari Germani   lchixonasi xodimi germanist Simon Krechmerni va uning kotibi Tilouva Zliyxani taklif  tib, talabalar va ukituvchilar uchun seminar utkazishdi. Seminarning asosiy maksadi til kơnikmalarini rivojlantirish yơllarini takomillashtirish va davlat grandlarini  tish yơl- yơliklari ơrganishdir. 2017 yil 1 dekabr  kuni Germani   lchixonasida tashkil  tilagan «Weihnachtsmarkt» tadbirida nemis tili ơqituvchilari va Turizm fakul teti talabalari  faol ishtirok  tishdi. Bu tadbirda talabalar  kơpgina Germani  madani ti xaqida ma’lumotlarini ơrganib kaytishdi. 2018 yil 15  nvar  kuni Fransi   lchixonasi, Kampus Frans b rosi va Toshkent fransuz al  nsi tomonidan tashkil  tilgan «Fransi da oliy ta’lim” Fransi da oliy ta’lim olish, bakalavr, magistratura, doktorantura va davlat stipendi lariga bağishlangan tadbirda Jaxon tillari kafedrasi ơqituvchilari Aripjanova L.X., Kushimova M.J., Kuzikulova D.M., Salixov A.B. va Xalkaro turizm fakul teti, Iktisodiёt fakul tetlari talabalari bilan qatnashdilar. Kafedraning  pon tili ukituvchilari N.Sadikova va G.Xasanovalar xar yili Uzbekiston-  pon  markazida utkaziladigan «Notiklik san’ati» musobakasida  iktidorli talabalari bilan faol ishtirok  tib, sovrinli urinlarni  gallab kelishgan. Navbatdagi tadbir 2018 yil mart oyida bulishi rejalashtirilgan va ular xozirda bellashuvga iktidori talabalani  tayёrlashmokda. 2017 yil dekabr  oyida N.Sadikova  pon   lchisining rezidensi sida  poni  madani ti kunlari munosabatlari bilan  utkazilgan tadbirda ishtirok  tdi. 2018 yildan boshlab kafedrada JICA valantёri   pon tili bơyicha ơz ish faoli tini boshladi. 2018 yil 1mart oyidan 30 mayga qadar Avstri ning Vena Universitetidan mutaxassis  Joxanna Linder tashrif bu rib, ơz ish faoli tini boshladi.