Kredit modul tizimi

Bakalavriat

Kredit modul tizimi->Magistratura

Kredit modul tizimi->Sirtqi bo‘lim

Yangilangan sana: 29.09.2020

1. Malaka talablar – BAKALAVR – TDIU 2020

1.1. 5230100 – Иқтисодиёт тармоқлар ва соҳалар бўйича МТ 2020
1.2. 5230202 – Менежмент бакалавр малака талаблари
1.3. 5230400 – Маркетинг (реклама иши) малака талаб 2020
1.4. 5230400 – Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) малака талаб 2020
1.5. 5230600 – Молия ва молиявий технологиялар МТ
1.6. 5230600-Савдо иши (турлари бўйича) малака талаб 2020
1.7. 5230700 – Банк иши ва аудити
1.8. 5230800 – Солиқлар ва солиққа тортиш Малака талаблар
1.9. 5231100 – Жаҳон иқтисодиёти
1.10. 5231200 – Суғурта иши Малака талаб
1.11. 5231300 – Бюджет назорати ва ғазначилиги МТ
1.12. 5231400 – Статистика (бакалавр)
1.13. 5231900 – Корпоратив бошқарув Малака талаблари
1.14. 5232400 – Иқтисодий хавфсизлик
1.15. 5232500 – Логистика таълим йўналиши
1.16. 5610200 – Меҳмонхона хўжалиги бакалавр малака талаблари
1.17. 5610300 – Туризм бакалавр малака талаблари
1.18. Aхборот тизимлари ва технологиялари МAЛAКA
1.19. Бухгалтерия ҳисоби ва аудит бак-р малака 111
1.20. ИРБ МТ Бак
1.21. 5232200 – Эконометрика Бакалавр Малака талаб
1.22. Менежмент
1.23. Минтақавий иқтисодиёт бакалавр малака талаблари
1.24. Рақамли иқтисодиёт МAЛAКA

2. NUR – O‘quv rejalar – BAKALAVR – TDIU 2020

2.1. 5230100 – Иқтисодиёт
2.2. 5230200 – Ахборот тизимлари ва технологиялари
2.3. 5230200 – Менежмент
2.4. 5230202 – Менежмент (туризм бизнесини бошкариш)
2.5. 5230400 – Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
2.6. 5230600 – Молия ва молиявий технологиялар
2.7. 5230700 – Банк иши ва Аудит
2.8. 5230800 – Солиқлар ва Солиққа тортиш
2.9. 5230900 – Бухгалтерия ҳисоби ва Аудит
2.10. 5231100 – Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро муносабатлар
2.11. 5231200 – Суғурта иши
2.12. 5231300 – Бюджет назорати ва ғазначилиги
2.13. 5231400 – Статистика
2.14. 5231600 – Инсон ресурсларини бошқариш
2.15. 5231900 – Корпоратив бошқарув
2.16. 5232200 – Эконометрика
2.17. 5232300 – Минтақавий иқтисодиёт
2.18. 5232400 – Иқтисодий хавфсизлик
2.19. 5232500 – Логистика
2.20. 5233600 – Савдо иши
2.21. 5234100 – Рақамли иқтисодиёт
2.22. 5610200 – Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш
2.23. 5610300 – Маркетинг (реклама)
2.24. 5610300 – Туризм

3. TDIU shakli – O‘quv rejalar – BAKALAVR – TDIU 2020

1. 5230100 – Иктисодиёт
2. 5230200 – Ахборот тизимлари ва технологиялари
3. 5230200 – Менежмент
4. 5230202 – Менежмент туризм бизнесини бошкариш
5. 5230400 – Маркетинг (реклама иши)
6. 5230400 – Маркетинг (тармоклар ва сохалар буйича)
7. 5230600 – Молия ва молиявий технологиялар
8. 5230700 – Банк иши ва Аудит
9. 5230800 – Соликлар ва соликка тортиш
10. 5230900 – Бухгалтерия хисоби ва аудит
11. 5231100 – Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий мунособатлар
12. 5231200 – Сугурта иши
13. 5231300 – Бюджет назорати ва газначилиги
14. 5231400 – Статистика
15. 5231600 – Инсон ресурсларини бошкариш
16. 5231900 – Корпоратив бошкарув
17. 5232200 – Эконометрика
18. 5232300 – Минтакавий иктисодиёт
19. 5232400 – Иктисодий хавфсизлик
20. 5232500 – Логистика
21. 5233600 – Савдо иши
22. 5234100 – Ракамли иктисодиёт
23. 5610200 – Мехмонхона хужалигини ташкил этиш ва бошкариш
24. 5610300 – Туризм

4. Fan dasturlari – BAKALAVR – TDIU 2020

1. Амалий математика 1
2. Амалий математика 2
3. Банк иши ва молия асослари
4. Бизнес ҳуқуқи (3)
5. Бизнесга кириш ФД
6. Бухгалтерия ҳисоби назарияси
7. Иктисодиёт
8. Иктисодий таълимотлар тарихи
9. Иқтисодиётда AКТ ва тизимлар
10. Инглиз тили
11. Исломий молияга кириш
12. Корпоратив бошқарувга кириш
13. Креатив фикрлаш Фан дастури 2020
14. Логистикага кириш
15. Маркетинг асослари фан дастури
16. Менежментга кириш
17. Минтақавий иқтисодиёти ЖИ
18. Немис тили
19. Рус тили
20. Солиққа кириш
21. Статистика асослари (Эконометрика)
22. Суғурта назарияси
23. Ўзбек тили
24. Фалсафа фан дастури (2)
25. Француз тили
26. Хитой тили
27. Япон тили

5. Malaka talablar – MAGISTRATURA – TDIU 2020

1. 5A230603 – Инвестицияларни бошқариш (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
2. 5A230701 – Банк иши ва аудити
3. 5A610301 – Туризм магистр малака талаблари
4. 5А230101 – Иқтисодий назария магистратура малака талаблари
5. 5А230102 – Иқтисодиёт тармоқлар ва соҳалар бўйича МТ 2020
6. 5А230108 – Монополияга қарши бошқарув Малака талаблари
7. 5А230302 – Бизнесни бошкариш мутахассислиги
8. 5А230401-Маркетинг(тармоқлар ва соҳалар бўича) малака талаба 2020
9. 5А230501 – Божхона иши (фаолият турлари буйича)
10. 5А230601 – ДМ ва ХМ МТ
11. 5А230602 – КМ ва ҚҚБ МТ
12. 5А230801 – Солиқлар ва солиққа тортиш Малака талаблар
13. 5А231102 ТИФ
14. 5А231401 – Статистика (магистр)
15. 5А231901_Корпоратив_бошқарув_Малака_талаблари
16. 5А232401 Иктисодий хавфсизлик
17. 5А232501 – Логистика (йуналишлар буйича)
18. 5А233601 – Савдо иши (турлари бўйича) малака талаб
19. 5А2311101 – Жахон иқтисодиёти
20. Аудит малака талаблари
21. Бухгалтерия ҳисоби магистра. малака талаб
22. Иқтисодиётда AТ ва тизим малака магистр
23. ИРБ МТ Маг
24. Макроиктисодиёт_магистратура_малака_талаблари
25. Малака талаб 5232201 – Эконометрика Магистратура
26. Малака талаблари 1-курс Профессионал таълим 2020
27. Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
28. Минтакавий_иктисодиёт_магистр_малака_талаблари

6. NUR – O‘quv rejalar – MAGISTRATURA – TDIU 2020

1. 5А111001 – Профессионал таьлим назарияси ва методикаси
2. 5А230101 – Иктисодий назария
3. 5А230102 – Иктисодиёт
4. 5А230103 – Макроиктисодиёт
5. 5А230107 – Иктисодиётда ахборот технологиялари ва тизимлари
6. 5А230108 – Монополияга карши бошкарув ва ракобатни ривожлантириш
7. 5А230201 – Менежмент
8. 5А230302 – Бизнесни бошкариш MBA
9. 5А230401 – Маркетинг тармоклар буйича
10. 5А230501 – Божхона иши
11. 5А230601 – Давлат молияси ва Халкаро молияси
12. 5А230602 – Корпоратив молия ва
13. 5А230603 – Инвестицияларни бошкариш
14. 5А230701 – Банк иши ва Аудит
15. 5А230801 – Соликлар ва соликка тортиш
16. 5А230901 – Бухгалтерия хисоби
17. 5А230902 – Аудит
18. 5А231101 – Жахон иктисодиёти
19. 5А231102 – Ташки иктисодий фаолият
20. 5А231401 – Статистика
21. 5А231601 – инсон ресурсларини бошкариш
22. 5А231901 – Корпоратив бошкарув
23. 5А232201 – Эконометрика
24. 5А232301 – Минтакавий иктисодиёт
25. 5А232301 – 5А232401 – Иктисодий хавфсизлик
26. 5А232501 – Логистика
27. 5А233601 – Савдо иши
28. 5А610301 – Туризм

7. TDIU shakli – O‘quv rejalar – MAGISTRATURA – TDIU 2020

7.1. 5А111001 – Профессионал таьлим назарияси ва методикаси
7.2. 5А230101 – Иктисодий назария
7.3. 5А230102 – Иктисодиёт
7.4. 5А230103 – Макроиктисодиёт
7.5. 5А230107 – Иктисодиётда ахборот технологияларини ва тизимлари
7.6. 5А230108 – Монополияга карши бошкарув ва ракобатни ривожлантириш
7.7. 5А230201 – Менежмент
7.8. 5А230302 – Бизнесни бошкариш
7.9. 5А230401 – Маркетинг
7.10. 5А230501 – Божхона иши
7.11. 5А230601 – Давлат молияси ва халкаро молия
7.12. 5А230602 – Корпоратив молия ва Кимматли когозлар бозори
7.13. 5А230603 – Инвестицияларни бошкариш
7.14. 5А230701 – Банк иши ва Аудити
7.15. 5А230801 – Соликлар ва солика тортиш
7.16. 5А230901 – Бухгалтерия хисоби
7.17. 5А230902 – Аудит
7.18. 5А231101 – Жахон иктисодиёти
7.19. 5А231102 – Ташки иктисодий фаолият
7.20. 5А231401 – Статистика
7.21. 5А231601 – Инсон Ресурсларини Бошкариш
7.22. 5А231901 – Корпоратив Бошкарув
7.23. 5А232201 – Эконометрика
7.24. 5А232301 – Минтакавий иктисодиёт
7.25. 5А232401 – Иктисодий хавфсизлик
7.26. 5А232501 – Логистика
7.27. 5А233601 – Савдо иши
7.28. 5А610301 – Туризм

8. Fan dasturlari – MAGISTRATURA – TDIU 2020

8.1. AКТ иқтисодиёти ва сиёсати
8.2. Aхборот технологиялари ва сервис инновацияси
8.3. B2B Маркетинг фан дастури
8.4. Амалий ички аудит
8.5. Амалий статистика
8.6. Амалий эконометрика
8.7. Аудит ва ишончлилик-2
8.8. Аудит ва тегишли хизматлар
8.9. Аудит назарияси ва амалиёти
8.10. Аҳоли ва репродуктив саломатлик фан дастури 2-6
8.11. Аҳоли_ўзгаришини_тушуниш_фан_дастури-2-6
8.12. Банк ва молиявий технология
8.13. Банкларда молиявий ҳисоб 2
8.14. Барқарор туризм
8.15. Барқарорлик ва ижтимоий
8.16. Бизнес аналитика ТИҚ
8.17. Бизнес аналитика
8.18. Бизнес ижроси ва стратегия
8.19. Бизнес режалаштириш фан дастури
8.20. Бизнес статистикаси
8.21. Бизнес стратегияси фан дастури
8.22. Бизнесни рақамли бошқариш
8.23. Бизнесни тадқиқ этиш усуллари Фан дастури 2020
8.24. Бирлашиш ва қўшиб олиш
8.25. Божхона иши фан дастури
8.26. Божхона таомиллари фан дастури
8.27. Божхона амалиёти ва модернизация
8.28. Божхона бошқаруви назарияси ва амалиёти
page2