1 5А111001 Касб таълими назарияси ва методикаси (иқтисодиёт)
2 5А230101 Иқтисодий назария
3 5А230102 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
4 5А230103 Макроиқтисодиёт
5 5А230106 Эконометрика
6 5А230107 Иқтисодиётда ахборот технологиялари ва тизимлари 
7 5А230108 Монополияга қарши бошқарув ва рақобатни ривожлантириш
8 5А230109 Иқтисодиётда математик моделлар
9 5А230110 Демография. Меҳнат иқтисодиёти
10 5А230201 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
11 5А230202 Бизнесни бошқариш (Master of Business Administration-MBA)
12 5А230401 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
13 5А230403 Логистика
14 5А230501 Божхона иши (фаолият турлари бўйича)
15 5А230601 Давлат молиясини бошқариш
16 5А230603 Инвестицияларни бошқариш (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
17 5А230701 Банк иши (фаолият турлари бўйича)
18 5А230801 Солиқлар ва солиққа тортиш
19 5А230901 Бухгалтерия ҳисоби (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 
20 5А230902 Аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
21 5А231101 Жаҳон иқтисодиёти (минтақалар ва фаолият турлари бўйича)
22 5А231102 Ташқи иқтисодий фаолият (тармоқлар ва фаолият турлари бўйича)
23 5А231202 Суғурта аудити
24 5А231401 Статистика (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
25 5А231701 Кадрлар менежменти
26 5А231901 Корпоратив бошқарув
27 5А610301 Туризм (фаолият турлари бўйича)
28 Брендни бошқариш
29 Стратегик таҳлил ва ташхислаш
30 Иқтисодий хавфсизлик
31 Минтақавий иқтисодиёт