Talaba yoshlarda tolerantlik dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion usullari