2021 yil uchun tayanch doktoranturaga (PhD)

kirish imtihonlarini o‘tkazish grafigi

Kirish imtihonlari sanasi (yuklab olish uchun PDF)

Fanlar nomi Imtihon o‘tkaziladigan auditoriya Imtihon o‘tkaziladigan sana va vaqt
1 08.00.01 – “Iqtisodiyot nazariyasi” va

08.00.03 – “Sanoat iqtisodiyoti”

1/118, 1/119 12.11.2020,

soat 9:30

2 08.00.02 – “Makroiqtisodiyot” va

08.00.12 – “Mintaqaviy iqtisodiyot”

1/118, 1/119 12.11.2020,

soat 9:30

3 08.00.05 – “Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti” va

08.00.15 – “Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti”

1/118, 1/119 12.11.2020,

soat 9:30

4 08.00.06 – “Ekonometrika va statistika” va

08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari

1/118, 1/119 12.11.2020,

soat 9:30

5 08.00.07 – “Moliya, pul muomalasi va kredit” 1/118, 1/119 12.11.2020,

soat 9:30

6 08.00.10 – “Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti” va

08.00.09 – “Jahon iqtisodiyoti”

1/118, 1/119 12.11.2020,

soat 9:30

7 08.00.11 – “Marketing”,

08.00.04 – “Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti”

1/118, 1/119 12.11.2020,

soat 9:30

8 08.00.13 – “Menejment” va

08.00.08 – “Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit”

1/118, 1/119 12.11.2020,

soat 9:30

9 13.00.02 – “Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi” va

09.00.04 –  “Ijtimoiy falsafa”

1/118, 1/119 12.11.2020,

soat 9:30

10 Chet tili 1/118, 1/119 16.11.2019,

soat 9:30