2021 yil uchun tayanch doktoranturaga (PhD)

kirish imtihonlarini o‘tkazish grafigi

Kirish imtihonlari sanasi (yuklab olish uchun PDF)
Fanlar nomi Imtihon o‘tkaziladigan auditoriya Imtihon o‘tkaziladigan sana va vaqt
1 08.00.01 – “Iqtisodiyot nazariyasi” va 08.00.03 – “Sanoat iqtisodiyoti” 1/118, 1/119 12.11.2020, soat 9:30
2 08.00.02 – “Makroiqtisodiyot” va 08.00.12 – “Mintaqaviy iqtisodiyot” 1/118, 1/119 12.11.2020, soat 9:30
3 08.00.05 – “Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti” va 08.00.15 – “Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti” 1/118, 1/119 12.11.2020, soat 9:30
4 08.00.06 – “Ekonometrika va statistika” va 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari 1/118, 1/119 12.11.2020, soat 9:30
5 08.00.07 – “Moliya, pul muomalasi va kredit” 1/118, 1/119 12.11.2020, soat 9:30
6 08.00.10 – “Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti” va 08.00.09 – “Jahon iqtisodiyoti” 1/118, 1/119 12.11.2020, soat 9:30
7 08.00.11 – “Marketing”, 08.00.04 – “Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti” 1/118, 1/119 12.11.2020, soat 9:30
8 08.00.13 – “Menejment” va 08.00.08 – “Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit” 1/118, 1/119 12.11.2020, soat 9:30
9 13.00.02 – “Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi” va 09.00.04 –  “Ijtimoiy falsafa” 1/118, 1/119 12.11.2020, soat 9:30
10 Chet tili 1/118, 1/119 16.11.2019, soat 9:30