08.00.00 – Iqtisodiyot fanlari ixtisosliklari ro’yxati

  08.00.01- Iqtisodiyot nazariyasi 08.00.02 – Makroiqtisodiyot 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti 08.00.04 – Qishloq xo’jaligi iqtisodiyoti 08.00.05 – Xizmat ko’rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti 08.00.06 – Ekonometrika va statistika 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti 08.00.11- Marketing 08.00.12- Mintaqaviy iqtisodiyot 08.00.13- Menejment 08.00.14- Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari 08.00.15- Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti