Талабгорнинг ФИШ Таянч маълумоти Мутахассислик бўйича суҳбатдан ўтадиган кафедраси Суҳбат ўтказиш санаси ва вақти
08.00.01 – Иқтисодиёт назарияси
1. Дусанов Салим Мамарасулович Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти Фундаментал иқтисодиёт 23.02.2021 соат 10.00
2. Каримова Латофат Саъдуллаевна Иқтисодиёт Фундаментал иқтисодиёт 23.02.2021 соат 10.00
3. Маматов Сардор Ахматжонович Лойиҳа бошқаруви Фундаментал иқтисодиёт 23.02.2021 соат 10.00
4. Тураев Собир Жўрақобилович Иқтисодий назария Фундаментал иқтисодиёт 23.02.2021 соат 10.00
08.00.02 – Макроиқтисодиёт
5. Холбаев Нодирбек Баходирович Иқтисодчи (тадқиқотчи-педагог) Макроиқтисодий таҳлил ва прогнозлаштириш 23.02.2021 соат 14.00
6. Янгибоев Сирожиддин Журамуродович Минтақавий иқтисодиёт Макроиқтисодий таҳлил ва прогнозлаштириш 23.02.2021 соат 14.00
08.00.03 – Саноат иқтисодиёти
7. Усмонов Мирумар Абдулла ўғли Давлат молиясини бошқариш Тармоқлар иқтисодиёти 23.02.2021 соат 14.00
08.00.06 – Эконометрика ва статистика
8. Қулдашева Наргиза Комолиддин қизи Компютер тизимлари ва уларнинг дастурий таъминоти Иқтисодиётда математик методлар 23.02.2021 соат 14.00
9. Нуруллаева Шахноза Тохтасиновна Амалий математика Иқтисодиётда математик методлар 23.02.2021 соат 14.00
10. Сайдуллаева Саодат Абдумажитовна Касб-ҳунар фанларини ўқитиш методикаси Иқтисодиётда математик методлар 23.02.2021 соат 14.00
11. Ходжабаева Дилбар Казахбаевна Математика-информатика Иқтисодиётда математик методлар 23.02.2021 соат 14.00
12. Шамсиева Феруза Муратходжаевна ИАТ Иқтисодиётда математик методлар 23.02.2021 соат 14.00
13. Муминов Акром Адхамалиевич Статистика Статистика 23.02.2021 соат 14.00
08.00.07 – Молия, пул муомаласи ва кредит
14. Абдуллаева Гузал Алтинбековна Банк ҳисоби ва аудит Банк иши  ва инвестициялар 23.02.2021 соат 14.00
15. Бадалов Баҳром Маҳмуджонович Халқаро банк иши Банк иши  ва инвестициялар 23.02.2021 соат 14.00
16. Гулямова Анора Латифовна Жаҳон иқтисодиёти ва геосиёсат Банк иши  ва инвестициялар 23.02.2021 соат 14.00
17. Ёқубов Муроджон Валибекович Инвестицияларни бошқариш (банк сектори) Банк иши  ва инвестициялар 23.02.2021 соат 14.00
18. Кўмаков Шавкат Норбоевич Инвестицияларни бошқариш (банк сектори учун) Банк иши  ва инвестициялар 23.02.2021 соат 14.00
19. Хўжаков Нуриддин Бойсоатович Таълимда ахборот технологиялари Банк иши  ва инвестициялар 23.02.2021 соат 14.00
20. Валиева Сайёра Хушбақовна Бухгалтерия ҳисоби (тармоқлар бўйича) Молия 23.02.2021 соат 14.00
21. Жумабоев Акмал Мурадович Касб таълими. Ер усти транспорт тизимлари Молия 23.02.2021 соат 14.00
22. Султанов Рустам Бегдуллаевич Халқаро валюта-кредит муносабатлари Молия 23.02.2021 соат 14.00
23. Тошбоев Бекзод Муроалиевич Агроиқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) Молия 23.02.2021 соат 14.00
24. Зохидов Исматжон Юнусжо ўғли Иқтисодиёт Солиқлар ва суғурта иши 23.02.2021 соат 15.00
25. Тураев Алижон Акмал ўғли Давлат молиясини бошқариш Солиқлар ва суғурта иши 23.02.2021 соат 15.00
26. Ҳамроев Умид Муҳаммадович Бозор иқтисодиёти ва тамойиллари Солиқлар ва суғурта иши 23.02.2021 соат 15.00
27. Элбаева Муқаддас Рашидовна Солиқлар ва солиққа тортиш Солиқлар ва суғурта иши 23.02.2021 соат 15.00
28. Набижонов Бахромжон Валижонович Қурилиш конструкциялари, бинолар ва иншоотлар Корпоратив иқтисодиёт ва бизнес таҳлил 23.02.2021 соат 13.30
29. Айматова Фарида Хуразовна Математика Корпоратив иқтисодиёт ва бизнес таҳлил 23.02.2021 соат 14.00
30. Шамансурова Зилола Абдувахитовна Давлат маблағларини бошқариш Корпоратив иқтисодиёт ва бизнес таҳлил 23.02.2021 соат 13.30
31. Жуматова Гульзар Махмуд қизи Электрон ҳукумат тизимини бошқариш Корпоратив иқтисодиёт ва бизнес таҳлил 23.02.2021 соат 14.00
08.00.08 – Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
32. Абдувалиев Зафар Маҳмудович Кўчмас мулкни баҳолаш ва бошқариш Бухгалтерия ҳисоби 23.02.2021 соат 13.00
33. Адашалиев Бахтиёржон Валишер ўғли Иқтисодиёт Бухгалтерия ҳисоби 23.02.2021 соат 13.00
34. Валижонов Хасанбой Акбаралиевич Қўмондонлик-штаб, оператив тактик Бухгалтерия ҳисоби 23.02.2021 соат 13.00
35. Махкамова Саида Гайратовна Менежмент Бухгалтерия ҳисоби 23.02.2021 соат 13.00
36. Бахадиров Алишер Комилович ТИФ ҳисоби ва таҳлили Молиявий таҳлил ва аудит 23.02.2021 соат 15.30
08.00.10 – Демография. Меҳнат иқтисодиёти
37. Мелибоев Азиз Розақович Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ташкил қилиш Инсонн ресурсларини бошқариш 23.02.2021 соат 14.00
38. Самадов Салохиддин Исматович Иқтисодчи Инсонн ресурсларини бошқариш 23.02.2021 соат 14.00
08.00.11 – Маркетинг
39. Азларова Мунира Муҳаммадамин қизи Савдода ва умумий овқатланиш корхоналарида бошқариш ва иқтисодиёт Маркетинг 23.02.2021 соат 14.00
40. Холбеков Рафиқжон Алимбекович Қўмондонлик-штаб, оператив тактик Маркетинг 23.02.2021 соат 14.00
41. Ҳожиев Элшод Ёқуб ўғли Маркетинг Маркетинг 23.02.2021 соат 14.00
42. Турсунхўжаев Сардор Жамолиддин ўғли Монополияга қарши бошқарув ва рақобатни ривожлантириш Иқтисодий хавфсизлик 23.02.2021 соат 12.00
08.00.12 – Минтақавий иқтисодиёт
43. Худайназарова Дилором Хайруллаевна Иқтисодиёт ва ишлаб чиқаришни бошқариш Макроиқтисодий таҳлил ва прогнозлаштириш 23.02.2021 соат 14.00
08.00.13 – Менежмент
44. Кадирходжаева Нилуфар Рахматуллаевна Ишлаб чиқариш иқтисоди ва бошқариш Менежмент 23.02.2021 соат 13.30
45. Мухаммадалиева Наргиза Баходировна Халқаро валюта-кредит муносабатлари Менежмент 23.02.2021 соат 13.30
46. Яхьяева Инобат Каримовна Маркетинг Менежмент 23.02.2021 соат 13.30
47. Арипходжаева Наргиза Урмановна Менежмент Корпоратив бошқарув 23.02.2021 соат 14.00
48. Ҳакимова Ҳулкар Ҳамитовна Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар Корпоратив иқтисодиёт ва бизнес таҳлил 23.02.2021 соат 13.30
08.00.14 – Иқтисодиётда ахборот технологиялари
49. Белалова Гузалхон Анваровна Иқтисодий ахборот ва автомат системаларини бошқариш Рақамли иқтисодиёт ва ахборот технологиялари 23.02.2021 соат 14.00
50. Маннанова Шахида Гайбуллаевна Физика-информатика ва ҳисоблаш техникаси Рақамли иқтисодиёт ва ахборот технологиялари 23.02.2021 соат 14.00
51. Парпиева Раъно Абдурасуловна Эконометрика Рақамли иқтисодиёт ва ахборот технологиялари 23.02.2021 соат 14.00
52. Хашимова Дилёра Пахритдиновна Иқтисодий ахборот ва автомат системаларини бошқариш Рақамли иқтисодиёт ва ахборот технологиялари 23.02.2021 соат 14.00
53. Шоахмедова Нозима Хайруллаевна Бухгалтерия ҳисоб, назорат ва хўжалик фаолияти таҳлили Рақамли иқтисодиёт ва ахборот технологиялари 23.02.2021 соат 14.00
08.00.15 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес
54. Онорбоев Шухратжон Мирзаевич Саноатда бухгалтерия ҳисоби, назорат ва хўжалик фаолияти таҳлили Бизнес бошқаруви ва логистика 23.02.2021 соат 12.00
55. Салимов Шерзод Бахтиёрович Давлат молиясини бошқариш Бизнес бошқаруви ва логистика 23.02.2021 соат 12.00
56. Тўраев Нурбек Мухаммадович Божхона иши Бизнес бошқаруви ва логистика 23.02.2021 соат 12.00
09.00.04 – Ижтимоий фалсафа
57. Адашова Махсума Махмудбоевна Ижтимоий гуманитар фанларни ўқитиш Ижтимоий гуманитар фанлар 24.02.2021 соат 14.00
58. Тураева Динара Тулкуновна Бошланғич таълим методикаси ва педагогикаси Ижтимоий гуманитар фанлар 24.02.2021 соат 14.00
13.00.01 –  Таълим-тарбия назарияси
59. Максумова Махфуза Шароф қизи Касб таълим назарияси ва методикаси Инновацион таълим 23.02.2021 соат 10.00
60. Расулова Фотима Фархотовна Ижтимоий гуманитар фанларни ўқитиш Инновацион таълим 23.02.2021 соат 10.00
61. Шатураев Жаҳонгир Нармаматович Филология (инглиз тили) Инновацион таълим 23.02.2021 соат 10.00