Announces

Admissions Office 2020


A call center has been set up at the Tashkent State University of Economics. They answer questions of interest to applicants and their parents.

Call-center numbers:
+998 71 245 42 43,
+998 71 239 27 20,
+998 71 239 28 79,
+998 71 239 01 59.
More... TELEGRAM

Prospectus

WebinarsAbout University

XX asr boshlarida Markaziy Osiyo hududida – O‘zbekitonda uchta tijorat bilim yurti savdo-sanoat firmalari va banklar uchun mutaxassislar tayyorlab bergan.

Rasman oliy maqomli iqtisodchilarni tayyorlash 1918-yil 12-may Turkiston davlat universitetining tashkil etilishidan boshlangan. Bu universitetning tarkibidagi Jamiyatshunoslik va Iqtisodiyot fakulteti Markaziy Osiyo uchun oliy ma'lumotli iqtisodchilarni muntazam ravishda tayyorlay boshlagan.

1931-yil 15-fevralda Toshkentda iqtisodchi xodimlar tayyorlovchi Rejaviy institut tashkil etilgan. Davr o‘tib, bu oliy o‘quv yurti avvaliga Xalq xo‘jaligi instituti, keyinroq Tijorat-kooperativ instituti deb nomlandi.

0

Academic staff

0

Learning Outcomes

0

Specialties

0

Number of audiences

0

Students

0

Scientific Researchers

0

PhD students

Partners