Ilmiy maqola va ishlanmalar, monografiyalar, ilmiy-ommabop risolalar