Disable Preloader

Kasb ta’limi (iqtisodiyot) kafedrasi

Kafedra haqida

1997-yil “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” qabul qilinishi asosida Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida “Kasb ta’limi” (iqtisodiyot) ta’lim yo‘nalishi hamda “Iqtisodiyot pedagogi” mutaxassisligi ochildi. Ushbu yil mazkur ta’lim yo‘nalishi va mutaxassislik bo‘yicha i.f.d., prof. N.Xo‘jaev rahbarligida “Iqtisodiy ta’lim pedagogikasi” kafedrasi tashkil etildi.

1998 yil universitetda p.f.d., prof. M.Karimova rahbarligida esa “Ijtimoiy psixologiya” kafedrasi tashkil qilindi. 2005 yil 26 avgustdagi Ilmiy kengash qaroriga asosan “Ijtimoiy psixologiya” kafedrasi hamda “Iqtisodiy ta’lim pedagogikasi” kafedralari birlashtirilib, “Pedagogika va psixologiya” kafedrasiga aylantirildi. 2005-2008 yillar mobaynida kafedrani p.f.d., prof. V.Karimova, 2008-2012 yillar mobaynida p.f.n., dots. M.Xoshimovalar boshqargan. 2012 yil TDIU Ilmiy kengashi qaroriga asosan “Pedagogika va psixologiya” kafedrasining nomi “Iqtisodiy pedagogika” deb nomlandi va uni p.f.d., professor M.Xakimova boshqarib keldi. 2015 yil fevral oyida O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining buyrug‘iga asosan kafedraning nomi “Kasb ta’limi (iqtisodiyot)” kafedrasi deb o‘zgartirildi. Hozirga qadar “Kasb ta’limi (iqtisodiyot)” kafedrasida 5111000 – Kasb ta’limi (5230100-Iqtisodiyot) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr hamda 5A111001 – “Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi” (iqtisodiyot) mutaxassisliklar bo‘yicha magistrlar tayyorlab kelinmoqda.

Kafedrani boshqargan rahbar xodimlar

YILLAR RAHBARLAR
1997-2005 yil Xo‘jaev Nutfullo
2005-2008 yillar Karimova Vasila Mamanosirovna
2008-2012 yillar Xoshimova Ma’suda Komiljonovna
2012-2015 yillar Xakimova Muhabbat Fayzievna
2015-2017 yillar Mamajonov Ikromjon G‘anijonovich
2017-2018 yillar Lutfullaeva Nigora Xalimboevna

 

TA’LIM YO‘NALIShLARI VA MUTAXASSISLIKLAR

“Kasb ta’limi (iqtisodiyot)” kafedrasida:
1. 5111000 – Kasb ta’limi (5230100-Iqtisodiyot) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr

hamda

2. 5A111001 – “Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi” (iqtisodiyot) mutaxassisliklar bo‘yicha magistrlar tayyorlab kelinmoqda.

 

KAFeDRADA FAOLIYaT OLIB BORAYoTGAN ASOSIY ShTATDAGI PROFeSSOR-O‘QITUVChILAR

KAFeDRANING O‘QUV USLUBIY IShLARI

KAFEDRANING ILMIY TADQIQOT ISHLARI

Kafedra umumiy ilmiy mavzusi doirasida zamonaviy pedagogika va psixologiyaning dolzarb muammolari, tarbiyaning ijtimoiy asoslari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, talabalarning ma’naviy-ma’rifiy tarbiyasi, ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash kabi muammolar doirasida istiqbolli ilmiy izlanishlar olib boriladi. Jumladan,

1. Xakimova M.F.
Uzluksiz ta’lim tizimida o‘quv jarayonni pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish.
2. Ibragimova G.X.
Iqtisodiy ta’lim jarayonida multimedia vositalari asosida ta’lim tizimi samaradorligini oshirish.
3. Fayzullaeva N.S.
Iktisodiy ta’lim tizimida rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalaridan foydalanish.
4. Lutfullaeva N.X.
Bo‘lajak iqtisodchi talabalarda kasbiy ko‘nikma va malakalarni shakllantirishning psixologik jihatlari
5. Shomurotova N.N.
Iqtisodiy ta’lim integratsiyasida psixologik faollikni ta’minlash usullari
6. Abdullaeva R.M.
Talabalarni oilaviy hayotga tayyorlashning psixologik yondashuvi.
7. Musaxanova G.M.
Rahbar ayollar faoliyati samaradorligiga emotsional intellekt ta’siri.
8. Ochilova G.S.
Tadbirkorlik motivatsiyasiga oilaviy biznesning ta’sirini gender xususiyatlari.
9. Miralieva D.M.
Milliy qadriyatlar va an’analar asosida talabalarda iqtisodiy madaniyatni shakllantirish yo‘llari.

2017-yil davomida kafedraning “Fuqarolik jamiyatning ma’naviy-g‘oyaviy asoslari va Davlatning sotsial-iqtisodiy qayta qurish sharoitida falsafiy, tarixiy, xuquqiy, diniy va badiiy qadriyatlar tahlili” ilmiy-tadqiqot ishlari mavzusi bo‘yicha yetakchi professor-o‘qituvchilar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari quyidagi mavzularda olib borildi:

Ulashish: