YANGILIKLAR

Bo'lim: E’lonlar

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti qoshidagi

Akademik litseyda o‘tkazilgan imtihon natijalarti

12 07 19
ID raqami Matematika ИНГЛИЗ ТИЛИ Ona tili Jami to‘plangan ball
diktant test
1 01/001 20 20 2 4 46
2 01/002 27 16 7 3 53
3 01/003 45 28 6 3 82
4 01/004 43 16 4 8 71
5 01/005 1 14 1 3 19
6 01/006 0
7 01/007 0
8 01/008 1 4 1 2 8
9 01/009 31 16 6 5 58
10 01/010 2 4 1 4 11
11 01/011 32 6 2 4 44
12 01/012 20 12 1 5 38
13 01/013 38 26 9 7 80
14 01/014 20 14 9 15 58
15 01/015 4 8 1 7 20
16 01/016 0 8 1 4 13
17 01/017 37 12 2 7 58
18 01/018 5 6 3 7 21
19 01/019 1 1 1 6 9
20 01/020 36 24 1 8 69
21 01/021 26 22 1 1 50
22 01/022 6 12 1 5 24
23 01/023 30 22 8 12 72
24 01/024 24 6 1 3 34
25 01/025 7 10 8 8 33
26 01/026 4 6 1 7 18
27 01/027 14 14 1 10 39
28 01/028 27 22 1 4 54
29 01/029 25 22 6 10 63
30 01/030 8 12 1 6 27
31 01/031 15 12 1 5 33
32 01/032 33 4 6 10 53
33 01/033 16 30 8 13 67
34 01/034 4 8 1 5 18
35 01/035 13 26 8 10 57
36 01/036 6 14 1 8 29
37 01/037 1 6 1 4 12
38 01/038 25 20 7 8 60
39 01/039 31 18 1 4 54
40 01/040 7 12 1 7 27
41 01/041 0 6 1 5 12
42 01/042 1 4 1 6 12
43 01/043 20 22 6 8 56
44 01/044 0 6 1 7 14
45 01/045 12 12 1 5 30
46 01/046 1 10 1 11 23
47 01/047 39 22 1 3 65
48 01/048 10 8 2 6 26
49 01/049 26 24 7 4 61
50 01/050 30 24 7 11 72
51 01/051 2 18 7 6 33
52 01/052 31 24 8 11 74
53 01/053 1 8 1 4 14
54 01/054 1 14 1 7 23
55 01/055 0 14 7 7 28
56 01/056 0 6 2 4 12
57 01/057 12 4 1 4 21
58 01/058 19 24 1 5 49
59 01/059 19 10 8 4 41
60 01/060 1 6 1 3 11
61 01/061 16 10 1 5 32
62 01/062 27 24 7 14 72
63 01/063 4 12 5 5 26
64 01/064 13 4 1 9 27
65 01/065 34 10 1 4 49
66 01/066 30 20 7 5 62
67 01/067 30 14 1 7 52
68 01/068 14 6 1 3 24
69 01/069 1 8 1 6 16
70 01/070 2 16 9 4 31
71 01/071 11 12 8 5 36
72 01/072 1 16 1 8 26
73 01/073 5 16 1 5 27
74 01/074 2 6 1 4 13
75 01/075 0 4 1 4 9
76 01/076 0
77 01/077 45 22 9 8 84
78 01/078 21 28 9 13 71
79 01/079 5 6 1 5 17
80 01/080 2 12 1 3 18
81 01/081 1 4 1 6 12
82 01/082 1 6 2 7 16
83 01/083 36 12 7 11 66
84 01/084 10 6 7 11 34
85 01/085 36 16 2 5 59
86 01/086 4 14 1 4 23
87 01/087 25 10 8 6 49
88 01/088 1 6 2 6 15
89 01/089 20 6 1 9 36
90 01/090 34 12 5 2 53
91 01/091 14 0 1 7 22
92 01/092 31 16 7 13 67
93 01/093 0 10 9 9 28
94 01/094 36 22 1 10 69
95 01/095 13 24 2 4 43
96 01/096 2 8 5 6 21
97 01/097 29 10 8 4 51
98 01/098 0
99 01/099 4 8 1 6 19
100 01/100 2 4 1 5 12
101 01/101 30 22 8 11 71
102 01/102 28 22 8 12 70
103 01/103 6 8 1 6 21
104 01/104 4 8 7 4 23
105 01/105 1 8 3 8 20
106 01/106 1 10 2 9 22
107 01/107 0
108 01/108 4 6 2 3 15
109 01/109 20 22 8 13 63
110 01/110 27 16 7 6 56
111 01/111 22 22 2 6 52
112 01/112 11 18 8 10 47
113 01/113 2 16 1 9 28
114 01/114 34 18 8 7 67
115 01/115 8 10 6 7 31
116 01/116 16 6 2 7 31
117 01/117 19 18 8 8 53
118 01/118 9 8 1 4 22
119 01/119 33 22 8 10 73
120 01/120 0
121 01/121 29 4 1 3 37
122 01/122 11 8 1 0 20
123 01/123 0
124 01/124 0 10 1 7 18
125 01/125 9 10 1 4 24
126 01/126 14 6 1 2 23
127 01/127 35 12 6 8 61
128 01/128 33 14 2 6 55
129 01/129 0 12 2 8 22
130 01/130 0 10 1 7 18
131 01/131 33 26 9 10 78
132 01/132 5 14 1 9 29
133 01/133 7 14 9 6 36
134 01/134 29 12 1 5 47
135 01/135 5 10 4 4 23
136 01/136 11 8 1 4 24
137 01/137 0 6 4 1 11
138 01/138 32 4 1 5 42
139 01/139 0 16 1 5 22
140 01/140 31 26 8 9

74

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti qoshidagi

Akademik litseyda o‘tkazilgan imtihon natijalarti

11 07 19
ID raqami Matematika Ingliz tili Ona tili Jami to‘plangan ball
diktant test
1 00/001 20 14 7 8 49
2 00/002 16 10 2 2 30
3 00/003 0 10 1 5 16
4 00/004 18 26 2 3 49
5 00/005 10 12 1 7 30
6 00/006 9 4 1 4 18
7 00/007 9 8 1 5 23
8 00/008 9 8 1 4 22
9 00/009 0 20 2 8 30
10 00/010 12 10 1 5 28
11 00/011 0
12 00/012 32 2 1 8 43
13 00/013 28 4 7 6 45
14 00/014 43 16 7 12 78
15 00/015 30 10 1 6 47
16 00/016 9 10 2 6 27
17 00/017 3 12 8 10 33
18 00/018 6 16 8 7 37
19 00/019 32 28 9 13 82
20 00/020 30 10 3 2 45
21 00/021 43 28 1 11 83
22 00/022 2 10 1 7 20
23 00/023 7 4 1 7 19
24 00/024 13 6 1 5 25
25 00/025 0
26 00/026 2 12 4 5 23
27 00/027 8 6 1 9 24
28 00/028 0 6 6 11 23
29 00/029 1 16 1 1 19
30 00/030 27 26 9 15 77
31 00/031 0
32 00/032 1 6 8 6 21
33 00/033 6 4 1 3 14
34 00/034 27 22 3 6 58
35 00/035 6 6 2 0 14
36 00/036 7 8 0 5 20
37 00/037 0
38 00/038 0
39 00/039 0 12 1 3 16
40 00/040 15 12 1 8 36
41 00/041 3 10 1 7 21
42 00/042 1 8 7 7 23
43 00/043 27 10 8 9 54
44 00/044 37 24 8 8 77
45 00/045 2 8 1 7 18
46 00/046 31 16 2 6 55
47 00/047 33 20 9 9 71
48 00/048 21 14 1 7 43
49 00/049 26 8 1 5 40
50 00/050 45 26 9 6 86
51 00/051 29 14 1 2 46
52 00/052 20 12 1 4 37
53 00/053 34 6 1 8 49
54 00/054 27 16 1 6 50
55 00/055 1 4 1 6 12
56 00/056 10 10 1 8 29
57 00/057 38 18 1 9 66
58 00/058 36 10 1 1 48
59 00/059 2 2 1 4 9
60 00/060 36 22 8 10 76
61 00/061 0 14 1 1 16
62 00/062 3 18 7 5 33
63 00/063 33 10 9 11 63
64 00/064 35 2 1 7 45
65 00/065 45 14 6 5 70
66 00/066 37 24 8 7 76
67 00/067 1 6 1 4 12
68 00/068 30 14 2 4 50
69 00/069 16 26 1 5 48
70 00/070 0 10 8 8 26
71 00/071 6 8 1 4 19
72 00/072 4 12 5 7 28
73 00/073 2 10 1 0 13
74 00/074 6 12 2 7 27
75 00/075 0 20 1 1 22
76 00/076 0 6 1 5 12
77 00/077 0
78 00/078 0 6 1 9 16
79 00/079 10 14 1 7 32
80 00/080 12 6 1 1 20
81 00/081 31 24 9 11 75
82 00/082 3 8 2 2 15
83 00/083 1 16 1 7 25
84 00/084 0 10 9 8 27
85 00/085 32 22 8 10 72
86 00/086 6 14 2 3 25
87 00/087 36 14 3 5 58
88 00/088 45 26 6 2 79
89 00/089 0 6 1 4 11
90 00/090 12 12 10 12 46
91 00/091 45 20 7 8 80
92 00/092 0
93 00/093 4 8 1 5 18
94 00/094 17 16 5 8 46
95 00/095 0
96 00/096 0
97 00/097 19 8 2 5 34
98 00/098 4 14 4 9 31
99 00/099 0 10 1 7 18
100 00/100 1 8 1 3 13
101 00/101 45 22 8 12 87
102 00/102 25 10 2 8 45
103 00/103 0
104 00/104 35 24 8 10 77
105 00/105 4 10 4 9 27
106 00/106 0 4 1 4 9
107 00/107 16 16 2 5 39
108 00/108 13 12 1 5 31
109 00/109 19 10 1 5 35
110 00/110 23 8 1 10 42
111 00/111 2 6 1 4 13
112 00/112 22 12 1 5 40
113 00/113 43 14 1 5 63
114 00/114 4 4 1 6 15
115 00/115 11 4 6 8 29
116 00/116 32 24 9 11 76
117 00/117 38 6 5 6 55
118 00/118 18 4 4 10 36
119 00/119 11 14 3 7 35
120 00/120 0
121 00/121 26 22 8 11 67
122 00/122 3 4 3 9 19
123 00/123 30 22 8 13 73
124 00/124 3 16 5 7 31
125 00/125 41 14 1 6 62
126 00/126 5 8 1 3 17
127 00/127 30 18 1 9 58
128 00/128 3 16 1 2 22
129 00/129 6 4 1 5 16
130 00/130 0 10 1 7 18
131 00/131 0
132 00/132 6 8 3 8 25
133 00/133 40 6 9 5 60
134 00/134 0
135 00/135 0 8 1 5 14
136 00/136 0 4 1 5 10
137 00/137 0
138 00/138 12 12 1 7 32
139 00/139 0 6 1 1 8
140 00/140 0 2 1 3 6

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedralar bo‘yicha bo‘sh lavozimlarga tanlov e’lon qiladi

 (2019-yil iyun oyiga )

 Professorlar: Kasb ta’limi (iqtisodiyot)

Dotsentlar: Moliya va soliqlar, Menejment, Jahon iqtisodiyoti

Katta o‘qituvchilar: Sanoat iqtisodiyoti, Buxgalteriya hisobi, Moliya va soliqlar, Iqtisodiyotda axborot texnologiyalari, Ekonometrika, Jahon tillari, O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti

Assistentlar: Bank ishi

O‘qituvchi: Ingliz tili, Jahon tillari

TANLOVDA QATNASHISH UCHUN QUYIDAGI HUJJATLAR TAQDIM ETILISHI LOZIM:

 Rektor nomiga ariza;

Xodimlarni hisobga olish bo‘yicha shaxsiy varaqa (Boshqa tashkilotlardan tanlovda qatnashishga  ariza berganlar uchun);

Oliy ma’lumoti, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni haqidagi attestat nusxalari (Boshqa tashkilotlardan tanlovda qatnashishga  ariza berganlar uchun);

Ilmiy ishlari ro‘yxati;

Malaka oshirganligi hamda qayta tayyorlovdan o‘tganligi haqidagi diplomlar va sertifikatlar.

Oxirgi 5 yilda amalga oshirgan pedagogik faoliyati haqida hisobot.

Kafedra muhokamasidan ko‘chirma

Arizalar qabul qilish muddati – e’lon chop etilgan kundan boshlab 1 oy.

 

Manzilimiz      –     100066,     Toshkent shahri, Islom Karimov ko‘chasi, 49.

TDIU, Xodimlar bo‘limi. Tel.: (0-371) 239-01-42, 239-01-08

Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 21-noyabrdagi farmoyishi bilan 27-28 may kunlari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.

Konferensiyaga 30 dan ortiq xorijiy davlatlarning olimlari, amaliyotchi mutaxassislari, davlat va jamoat arboblari ishtirok etishi kutilmoqda. Xususan, Rossiya Fanlar akademiyasining akademiklari S.Yu.Glazev, V.L.Kvint, V.A.Svetkov, V.M.Polterovich, D.ye.Sorokin, shuningdek AQSh, Germaniya, Avstraliya, Janubiy Koreya, Bolgariya, Indoneziya va boshqa xorijiy davlatlarning nufuzli iqtisodchi-olimlari ishtirok etish istagini bildirgan.

Konferensiya O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining uchinchi yo‘nalishida belgilangan chora-tadbirlarning ijrosi yo‘lida amalga oshirilgan islohotlar ko‘lami va jahon hamjamiyati tomonidan bildirilayotgan munosabat va e’tiroflarga ilmiy-nazariy, ilmiy-uslubiy va ilmiy-amaliy jihatdan baho berish maqsadida tashkil etilmoqda.

Moskva davlat universitetining Moskva iqtisodiyot maktabida 31-martdan 24-aprelgacha Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining professorlar, dotsentlar va o’qituvchilar uchun qayta tayyorlash kursi  bo‘lib o‘tadi.

«Investitsion loyihalarni strategik boshqarish» kursi 208 soatga mo’ljallangan.

Eslatib o‘tamiz, bu Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o‘qituvchilari uchun Moskva iqtisodiyot maktabida o‘tkaziladigan birinchi kurs emas. 2018-yil 17-avgust kuni «Ekonometriya 1,2.» dasturi bo’yicha malaka oshirish davlat sertifikatlarini topshirish marosimi bo‘lib o‘tgan eddi.

Ushbu loyihani amalga oshirish uchun «El-yurt umidi» jamg‘armasi mablag‘lari jalb etilgan.

2019-yil 5-aprel kuni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida bo’lib o‘tadigan «Yevropa mamlakatlari bilan savdo faoliyatini qo‘llab-quvvatlashda moliyaviy vositalar» mavzuidagi Jean Monnet seminariga taklif etamiz.

Tadbir soat 10:00da universitetning 2-o‘quv binosi majlislar zalida boshlanadi.

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI KAFEDRALAR BO‘YICHA BO‘SH LAVOZIMLARGA TANLOV E’LON QILADI

  

 (2019 yil aprel oyiga )

 

Kafedra mudiri: Ekonometrika

 

Professorlar: Iqtisodiy tahlil va audit, Jahon iqtisodiyoti

 

Dotsentlar: Buxgalteriya hisobi, Moliya va soliqlar, Ekonometrika, Bank ishi, Ijtimoiy fanlar, Jismoniy madaniyat

 

Katta o‘qituvchilar: Iqtisodiy tahlil va audit, Moliya va soliqlar, Statistika, Iqtisodiyotda axborot texnologiyalari, Ekonometrika, Menejment, Korporativ boshqaruv, Oliy matematika, Jahon tillari, Ingliz tili, O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti

 

Assistentlar: Statistika, Korporativ boshqaruv, Bank ishi, Jahon iqtisodiyoti

 

O‘qituvchi: Jahon tillari, Ingliz tili

 

 

TANLOVDA QATNASHISH UCHUN QUYIDAGI HUJJATLAR TAQDIM ETILISHI LOZIM:

Rektor nomiga ariza;

Xodimlarni hisobga olish bo‘yicha shaxsiy varaqa (Boshqa tashkilotlardan tanlovda qatnashishga ariza berganlar uchun);

Oliy ma’lumoti, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni haqidagi attestat nusxalari (Boshqa tashkilotlardan tanlovda qatnashishga ariza berganlar uchun);

Ilmiy ishlari ro‘yxati;

Malaka oshirganligi hamda qayta tayyorlovdan o‘tganligi haqidagi diplomlar va sertifikatlar;

Oxirgi 5 yilda amalga oshirgan pedagogik faoliyati haqida hisobot;

Kafedra muhokamasidan ko‘chirma.

 

Arizalar qabul qilish muddati – e’lon chop etilgan kundan boshlab 1 oy.

 

Manzilimiz      –     100066,     Toshkent shahri, Islom Karimov ko‘chasi, 49.

TDIU, Xodimlar bo‘limi. Tel.: (0-371) 239-01-42, 239-01-08

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida Vazirlar Mahkamasining “Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining Samarqand filialini tashkil etish”gi qarori loyihasi joylashtirildi.

Loyihaga ko‘ra, Filial O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 11-yanvar kuni Samarqand viloyatiga tashrifi davomida bergan topshiriqlaridan kelib chiqib, shuningdek iqtisodiyotning barcha soha va tarmoqlari hamda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida tashkil etiladi.

Uning asosiy vazifalari etib hududda iqtisodiyot soha va tarmoqlarining rivojlanish istiqbollarini hisobga olgan holda Germaniya va boshqa rivojlangan mamlakatlarning yetakchi universitetlari bilan yaqin hamkorlikda viloyatda ehtiyoj yuqori bo‘lgan quyidagi va boshqa mutaxassisliklar bo‘yicha malakali iqtisodchi kadrlarni tayyorlash belgilangan:

👉 “Raqamli iqtisodiyot”;
👉 “Oziq-ovqat va resurslar iqtisodiyoti”;
👉 “Agrobiznes va marketing”;
👉 “Buxgalteriya hisobi va audit” va b.

Qaror loyihasida Filialga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-sentabrdagi PF-5544-son farmoni bilan tasdiqlangan 2019 – 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”ga muvofiq kadrlarga bo‘lgan ehtiyojdan kelib chiqqan holda mustaqil ravishda qabul kvotalarini belgilash huquqi berilgan.

Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining professor-o‘qituvchilari tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ishlangan ilmiy-ommabop qo‘llanma nashrga tayyorlandi.

O‘quv qo‘llanmada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2018-yil 28-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi oliy Majlisiga taqdim etilgan Murojaatnomada bayon qilingan konseptual fikr va g‘oyalar, belgilab berilgan maqsad va vazifalar, o‘rtaga qo‘yilgan dolzarb muammolar, ularning mohiyati va ahamiyati atroflicha tahlil qilingan. 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy sohalarda amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar va ularning natijalari aniq misollar orqali ko‘rsatib berilgan.

Qo‘llanmada asosiy e’tibor Murojaatnomada alohida ta’kidlangan ustuvor yo‘nalishlar mantiqiy ketma-ketlik va izchillikda yoritilib, ularni keng jamoatchilik, xususan, talaba-yoshlar o‘rtasida targ‘ib etishga qaratilgan. shu maqsadda real faktlar, analitik material va jadvallar, Murojaatnoma haqida dunyo hamjamiyati tomonidan bildirilgan fikr va e’tiroflar keltirilgan.

Ilmiy-ommabop qo‘llanma mamlakatimiz ta’lim tizimida faoliyat ko‘rsatayotgan professor-o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, talaba va o‘quvchi yoshlar hamda yurtimizda olib borilayotgan tub ijtimoiy-iqtisodiy islohot jarayonlariga qiziqadigan keng kitobxonlar uchun mo‘ljallangan.

Quyida ushbu ilmiy-ommabop qo‘llanmani yuklab olishingiz mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ishlangan ilmiy-ommabop qo‘llanma

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ishlangan maxsus kursning o‘quv dasturi

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ishlangan taqdimot